KOSZENIE

Zleć koszenie współpracującej z naszym biurem firmie, która świadczy następujące usługi:

  • wycinka, ścinka drzew,
  • podcinanie drzew iglastych, liściastych,
  • przygotowanie działki pod budowę domu
  • przygotowywanie zaniedbanych działek pod sprzedaż
  • koszenie ogródków działkowych
  • koszenie zaniedbanych posesji
  • karczowanie wysokiej trawy
  • czyszczenie zaniedbanych działek
  • sprzątanie

Którą z tych działek chciałbyś zobaczyć "na żywo" ???


Na której z nich łatwiejsza byłaby prezentacja dla klienta Kupującego?